Зарубіжна література

Для учнів 5 – 11 класів бажано ознайомитись із такою літературою:

1. Шевченко Н.В., Косогова О.О.

Зарубіжна література: Практичний довідник (за програмою основної і старшої школи + профільний рівень). – Х.: Видавничий дім Весна, 2012. – 672 с.

2.Світова література у стислому переказі. 5 – 11 класи./ Уклад.: Каширіна Т.Г., Мажнікова Л.В., Сидоренко З.С. – Х.: Торсінг Плюс, 2014. – 768 с.

У виданні зібрані скорочені твори зарубіжної літератури, які вивчаються за новою шкільною програмою у 5 – 11 класах. Стисла форма переказів не порушує основних сюжетних ліній творів. Щоб учень краще зрозумів задум письменника та особливість його творчості, перекази доповнені цитатами з творів та коментарем, який розташований одразу після відповідного переказу.

3. Ніколенко О.М. Живи – надії не втрачай…, Зарубіжна література в навчальних закладах України. – 1998. - №11.

4. Літературознавчий словник – довідник. – К.: Академія, 2006.

5. Яценко Т. Художня література в контексті світової літератури./ текст/: посібник. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 136 с.

6. Кирилюк З.В. Зарубіжна література. Античність. Середньовіччя. Відродження. Бароко. Класицизм: Посібник. – Тернопіль, 2002.

7. Шалачінов Б.Б. Зарубіжна література: Від античності до першої половини ХІХ ст..: Хрестоматія для 9 класу середніх загальноосвітніх закладів. – 2 – Ге видання. – К.: Весна. 2006.